Diệu Nhung Tâm An

Quý vị hãy điền thông tin đầy đủ để đăng ký nhận Sách hay Phật giáo của tác giả TG Minh Thạnh do các cư sĩ hùn phước ấn tống.
 
Nếu quý vị không thấy tên sách muốn nhận có nghĩa là sách đã được phát hết. Quý vị có thể mua sách tại đây.

Quý vị nào không đăng ký nhận sách mà muốn gia nhập danh sách email của blog dieunhung.com thì điền họ tên, email, ngày và nhấn nút đăng ký. Quý vị sẽ nhận được thông báo bằng email khi có bài post mới trên blog.


Sống trong thực tại
Bình yên tự tâm

 
* các chỉ báo yêu cầu
Ghi rõ số nhà, Đường, Phường, Quận, Tỉnh /Thành phố, Quốc Gia
Tối đa 20 cuốn cho người nhận có địa chỉ tại Việt Nam và tối đa 15 cuốn cho người nhận có địa chỉ ngoài Việt Nam
Tối đa 25 cuốn cho người nhận có địa chỉ tại Việt Nam và tối đa 20 cuốn cho người nhận có địa chỉ ngoài Việt Nam
Email Marketing Powered by Mailchimp